De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH)

De vertegenwoordiger van ruim 2300 huisartsen inopleiding

Samen werken aan de huisarts van morgen

Hoe doen wij dat?

  • Belangenbihartiger van alle aios huisartsgeneeskunde
  • Bijdragen aan de varbetering van de huisartsopleiding
  • Bevorderen van een goede en veilige leeromgaving
  • Organiseren van sociale en educatieve evenemeten
  • Vartegenwoodigen van de huisarts in opleiding op (inter) nationaal vineau

Hoofdsponsor